Oblikovanje prihodnosti

Trajnostno delovanje predstavlja enega največjih izzivov našega časa. Vsak prispevek pripomore k pospeševanju teh sprememb.

20.10.2020 Avtor: AUDI AG  Fotografije: Arhiv Audi

Proizvodnja v Audijevi tovarni v Bruslju

Proizvodnja v ogljično nevtralni tovarni v Bruslju.

Kako bo prihodnost izgledala pri znamki Audi, predstavlja jasno začrtana vizija: do leta 2050 želi podjetje postati ogljično nevtralno.1 Na poti do zastavljenega cilja nadzorujemo vsako posamezno fazo življenjskega cikla vozila – ne le z ukrepi v fazi proizvodnje, ampak tudi v predhodnih procesih, npr. v dobavni verigi. V središču vsega je načrt za odgovorno uporabo virov, dosledno zniževanje emisij CO2 in povečanje električne mobilnosti.

Do leta 2025 želi Audi ogljični odtis vozil skozi njihov celoten življenjski cikel zmanjšati za pribl. 30 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 2015. Za dosego navedenega se vedno bolj osredotoča na električno mobilnost.

Dlan na sončni svetlobi


Ogljično nevtralna prihodnost vseh Audijevih tovarn

Leto 2025 predstavlja tudi pomemben mejnik Audijevega okoljskega programa Mission:Zero, s katerim se je Audi zavezal k doseganju večje trajnostnosti v celotni proizvodni mreži. Do navedenega datuma naj bi vse Audijeve tovarne postale ogljično nevtralne. 

Tovarni v Bruslju in madžarskem mestu Győr že uporabljata ogljično nevtralne postopke. Tukaj pomemben del predstavljata uporaba geotermalne energije – ki ima ključno vlogo v tovarni Audi na Madžarskem – in namestitev fotovoltaičnih sistemov. V Bruslju se fotovoltaični sistem razprostira na pribl. 107.000 m2. Oskrbo s toploto v tovarni v Belgiji krijejo certifikati za bioplin. Dodatne emisije, ki jih trenutno še ni mogoče preprečiti z uporabo obnovljive energije, Audi Bruselj kompenzira s pomočjo projektov z emisijskimi dobropisi.

Mission:Zero v tovarni v Ingolstadtu

Tudi sedež podjetja postaja ogljično nevtralen: od začetka leta 2012 Audijeva tovarna v Ingolstadtu za proizvodnjo avtomobilov uporablja samo okolju prijazno električno energijo. Fotovoltaični moduli na pribl. 23.000 m2 predstavljajo obnovljiv vir energije. Poleg tega zunanja podjetja v bližnji okolici, vključno z rafinerijo, lokacijo oskrbujejo z nizkoogljično odpadno toploto.

V Ingolstadtu je leta 2019 začel delovati nov center za oskrbo s tehnološko vodo z membranskim bioreaktorjem, ki odpadno vodo s številnimi fazami čiščenja spreminja v visoko kakovostno industrijsko vodo in tako zmanjšuje potrebo po uporabi sladke vode v proizvodnem obratu. Audi se je leta 2009 z Okoljsko fundacijo Audi zavezal tudi boljšemu varstvu okolja.

Video title

“quote”

Pobuda

Podjetje Audi AG je član Global Battery Alliance, mednarodnega združenja proizvajalcev baterij, katerega cilj je opredeliti trajnostnost v celotni vrednostni verigi baterij. Združenje se med drugim osredotoča tudi na varstvo človekovih pravic in socialnih standardov pri pridobivanju surovin ter iskanje načinov ponovne uporabe litij-ionskih baterij.

“quote”

Quote

small text

heading

text

button

Optimizacija porabe vode

Načelo krožnega gospodarstva prav tako predstavlja ključni vidik na področju proizvodnje.

Med drugim se nanaša tudi na porabo vode. Lokacija San José Chiapa v Mehiki ponazarja, kako bi lahko izgledale prihodnje tovarne Audi na tem področju, saj namreč že uporablja proizvodne postopke, ki ne ustvarjajo odpadne vode. Vsa odpadna voda je prečiščena in ponovno uporabljena na sami lokaciji.

Audijeva tovarna v mestu San José Chiapa, Mehika

San José Chiapa v Mehiki: proizvodnja v tej tovarni ne ustvarja odpadne vode. Vsa odpadna voda je prečiščena in ponovno uporabljena na sami lokaciji.

Razogljičenje dobavnih verig

Audi je v prihodnost usmerjen tudi na področju dobavnih verig. Podjetje je vzpostavilo konstruktiven dialog z ustreznimi dobavitelji, podizvajalci in partnerji. V sklopu "programa CO2" iz leta 2018 razvijajo skupne ukrepe, s katerimi zmanjšujejo emisije CO2. Poudarek je na aluminiju, jeklu in komponentah baterij, ki za proizvodnjo potrebujejo znatno količino energije. Na ustreznih delavnicah je že nastalo okoli 50 ukrepov za celotno dobavno verigo, ki bi skupaj lahko zmanjšali za 1,2 tone emisij CO2. Izvajanje dogovorjenih ukrepov bo v prihodnje sestavni del novih pogodb. Uporaba okolju prijazne električne energije že od leta 2018 predstavlja enega od pogojev, navedenih v pogodbah za dobavitelje visokonapetostnih baterij.

Zaprt krožni sistem za aluminij predstavlja drugega od ukrepov, dogovorjenih z dobavitelji. Za navedenim izrazom se skriva učinkovit cikel obdelave aluminijeve pločevine v tovarni: odrezki aluminijeve pločevine, ki nastanejo v stiskalnici, so neposredno vrnjeni dobaviteljem, ki jih obdelajo in predelajo v nove produkte. Tako izdelano aluminijevo pločevino Audi znova uporabi v svojih proizvodnih obratih. Od uvedbe navedenega ukrepa v Neckarsulmu in Ingolstadtu je Audi emisije CO2 uspel zmanjšati za pribl. 350.000 ton.1 Zaprt krožni sistem za aluminij bo v prihodnje uporabljen tudi v ostalih tovarnah.


1 Za doseganje ogljične nevtralnosti v tovarnah Audi sledimo štirim načelom (po pomembnosti). Prvo načelo: upravljanje z energijo za nenehno povečevanje energijske učinkovitosti. Drugo načelo: preoblikovanje tehnologije, ki se uporablja v tovarnah, za uporabo obnovljivih virov energije. Tretje načelo: nakup energije pri dobaviteljih, ki uporabljajo obnovljive vire. Četrto načelo: kompenzacija emisij CO2, ki jih s predhodno naštetimi ukrepi ni mogoče preprečiti, z akreditiranimi projekti za varstvo podnebja.

small text

heading

text

button

“Quote”

 

 

Video title
Nekateri vidijo tovarno. Mi vidimo naslednjo stopnjo.

 

 

“Quote”

Video title

Certifikat za trajnostno proizvodnjo

Aluminij se v modelih Audi e-tron uporablja za ohišja baterij. Aluminium Stewardship Initiative (ASI) je Audiju podelil certifikat za trajnostno proizvodnjo ohišja baterije (vir: aluminium-stewardship.org).

Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback v ogljično nevtralni tovarni v Bruslju izdelujemo od začetka leta 2020.

Audi e-tron in Audi e-tron Sportback na cesti

Odkrijte električna vozila znamke Audi

Naš svet in z njim naša mobilnost se spreminjata. To vidimo kot priložnost za še boljše rešitve na področju vožnje. Oglejte si naše najnovejše e-tron modele.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik