Ugodnejši nakup električnega avtomobila s subvencijo Eko sklada

Promet prihodnosti je trajnosten, prijazen okolju in človeku ter vznemirljiv. Promet prihodnosti je električen. Z razvojem in širitvijo domačih elektrarn na obnovljive vire ter razvejano mrežo javnih polnilnic postajajo tudi električni avtomobili dolgoročno pametna investicija v mobilnost, s finančno spodbudo javnega Eko sklada pa je tak nakup lahko še posebej ugoden. Zato smo vam pripravili kratek povzetek najpomembnejših informacij, ki jih potrebujete za pridobitev nepovratne subvencije za nakup električnega avtomobila.

15.07.2020 Avtor: Audi Team  Fotografije: Arhiv Audi

Audi e-tron na vaški cesti. V ozadju hiša in drevesa

Pogoji za pridobitev subvencije za nakup električnega avtomobila

Subvencijo za nakup električnega vozila lahko pridobite:

 • fizične osebe,
 • pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljate registrirane dejavnosti in ste vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji.

Eko sklad vam bo z nepovratno subvencijo pomagal pri nakupu novega električnega vozila, če:

 • vozilo ne presega skupne vrednosti 65.000 EUR (cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti),
 • je kupljeno od prodajalca z registrirano dejavnostjo za prodajo vozil,
 • bo vozilo najmanj 2 leti po prvi registraciji ostalo registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude.

Avtomobili, kupljeni z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičeni do nepovratne subvencije, lahko pa jo pridobite za nakup vozila s finančnim leasingom.

 

Višina subvencije za nakup električnega avtomobila

Višina nepovratne subvencije za nakup novega električnega avtomobila brez emisij CO2 znaša:

 • 4.500 EUR za vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika
 • 3.500 EUR za vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone

Subvencijo lahko fizične osebe pridobijo tudi za nakup testnega osebnega vozila. V tem primeru višina subvencije znaša 3.500 EUR.

Informacije o višini subvencij za ostale kategorije električnih vozil poiščite na spletni strani ekosklad.si.

Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti vozila. Pri vozilih, katerih vrednost ne presega 22.500 EUR, je torej manjši tudi znesek subvencije.

Pravnim osebam se spodbude dodeljujejo po pravilu 'de minimis', kar pomeni, da se ta pomoč sešteva za drugimi 'de minimis' pomočmi. Do subvencije so upravičena podjetja, ki v zadnjih treh proračunskih letih niso prejela več kot 200.000 EUR pomoči.

“We only create things that can become real in some form. The technology has to exist to make the concept feasible.”

Christian Bolognesi, Italdesign spokesman

The Pop.Up Next concept doesn’t herald a flying car per se, but a self-driving, self-flying, fully autonomous, electric-powered taxi. It’s designed to operate on a multi-mode principle. Two passengers sit in a capsule, which, for driving purposes, is attached to a four-wheel ground module that is also electric-powered and fully autonomous. For flight mode, the capsule is autonomously detached from the ground module, then attached to an eight-rotor air module or drone capable of vertical take-off.

Audi e-tron med hišami na ulici

Pridobitev subvencije za nakup električnega avtomobila

Fizične in pravne osebe vlogo za nepovratno finančno spodbudo za nakup električnega avtomobila oddate po nakupu vozila. Nakup morate opraviti pri prodajalcu z registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Ta vam bo izdal račun, s katerim lahko zaprosite za subvencijo.

Za pridobitev subvencije izpolnite obrazec Vloga na spletni strani Eko sklada:

Vlogi za pridobitev subvencije morate dodati naslednjo dokumentacijo:

 • kopijo računa za nakup avtomobila, ki vam ga je izdal prodajalec,
 • dokazilo o plačilu celotnega zneska računa (bančni izpisek ali plačilni nalog) ali kopijo pogodbe o finančnem lizingu,
 • čitljivo kopijo prometnega dovoljenja kupljenega avtomobila,
 • čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki ga prav tako dobite pri prodajalcu.

Video title

On board with Angus

“The aeronautical-inspired seatsfeature netting that adjusts to each passenger’s shape.”

Nicolas Bussetti, Designer, Italdesign

The concept certainly appears cool and suitably futuristic, both from outside and inside the ultra-minimalist cabin. My details and my ‘journey’ have already been pre-registered on an app on my smartphone and, as I settle into the seat, I’m recognised and welcomed aboard by PIA, my speaking Personal Intelligent Assistant. The seats certainly feel comfortable, and, currently, there’s sufficient space behind them to hold a couple of small bags, although it’s possible the flying taxi will be smaller in size when it reaches production. The ‘dashboard’ in front of me is one large screen that incorporates augmented-reality technology and enables me to highlight icons simply by moving my eyes


By pressing on a small touchpad mounted between the seats, I can then choose the ambient-lighting theme I desire, and the type of music I wish to listen to through the speakers built into the headrests. Naturally, there is plenty of glass area to provide occupants with a fine view as they soar over the city, although the floor below my feet is not transparent – and deliberately so, as Nicolas points out: ‘We wanted to create an open environment that enables passengers to enjoy the experience, but we also wanted to ensure they felt safe and weren’t frightened.’

Audi.si: Električno je postalo Audi

Dobrodošli v novi dobi mobilnosti. Audi e-tron je prvi povsem električni Audi, ki silo in dinamiko pogona quattro združuje s skoraj neslišnim tekom vozila brez izpustov.

Preberite več

“quote”

Pravne osebe morate vlogo oddati Eko skladu pred nakupom avtomobila, poleg izpolnjenega obrazca Vloga pa predložiti še naslednjo dokumentacijo:

 • kopijo predračuna za nakup novega vozila ali krovno pogodbo za skupno javno naročilo,
 • podatke proizvajalca o vozilu (znamka, komercialna znamka, tip, vrsta pogona, kategorija vozila, tip baterije in ostali)
 • podpisan in potrjen obrazec Izjava upravičene osebe z navedenimi podatki o zaprošenih ali že prejetih sredstvih državne pomoči oziroma pomoči de minimis,
 • pravne osebe javnega prava potrebujejo pozitivno mnenje resornega ministrstva za zadolžitev,
 • računovodske izkaze za zadnje zaključeno leto, kot ste jih oddali na AJPES in jih je potrdila odgovorna oseba s priloženim potrdilom AJPES o oddaji letnega poročila, če to ni dostopno v javnih bazah podatkov (ali konsolidirane računovodske izkaze, če jim je zavezana upravičena oseba).
One of the big problems we’ll have is acceptance.

Massimo Martinotti, head of mobility solutions, Italdesign

small text

heading

text

button

The journey is the reward

The company has already conducted a flight in public, at Drone Week in Amsterdam last year – but using a 1:4 scale model. The flight module accurately placed a passenger capsule on the ground module, which then drove from the test grounds autonomously. This proved the effectiveness of the Airbus coupling system and its locking and latching functionality. The air module currently rests on legs to make docking easier, but it’s envisaged that such legs would not be required by the time the concept reaches production.

To make the project with full-sized versions viable, more powerful batteries than those that exist today would be required, and Airbus is currently working on developing such technology. Noise is another issue, and reduction of the high-pitched whirring familiar to anyone who has witnessed even a small drone in flight is being sought. Italdesign is working with Audi to develop battery and electric-motor technology for the ground module – an area in which Audi’s engineers have already proven highly competent, as the recent launch of the e-tron SUV testifies. Therefor an Audi engineer is also based with the Italdesign team in Italy.

Notranjost Audi e-tron ponoči

Vlogo lahko oddate na način, ki vam najbolj ustreza:

 • fizične osebe izpolnite obrazec na spletni strani ekosklad.si ali na isti spletni strani natisnete razpisno dokumentacijo
 • pravne osebe natisnete razpisno dokumentacijo na spletni strani ekosklad.si

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo oddate osebno ali po pošti na naslovu Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.

Če je vloga za pridobitev subvencije odobrena, vam bo Eko sklad sredstva izplačal predvidoma v 60 dneh po prejemu dokumentacije oziroma po dokončni odločbi (velja za fizične in pravne osebe).

 

Krediti za nakup električnih in hibridnih vozil

Eko sklad fizične in pravne osebe spodbuja k nakupu električnih in hibridnih vozil tudi z ugodnimi krediti:

small text

heading

text

button

“It’ll take a while for the drones to arrive in great numbers – maybe by 2030.”

Massimo Martinotti, head of mobility solutions, Italdesign

So, let’s assume that the technology can be developed to make the flying taxi operate safely, all legislative issues can be successfully resolved, and the public is happy not only to travel in such a vehicle but also to live in a city with them flying overhead. How might it all work in practice, and by when might it happen? ‘It’ll take a while for the drones to arrive in great numbers – maybe by 2030,’ explains Massimo. ‘We estimate that there could be 200,000 to 300,000 of them in operation all over the world by then, and several thousand could be deployed in a city like London. We envisage that, to start with, they’d operate in strict air corridors only, perhaps flying from the airport and landing on a tower downtown. But, in the long term, it may be possible to open up the sky and give them more freedom.’


While the current model is being designed to have a short, cross-city range, Massimo surmises that, as technology advances, it may even be possible for longer journeys to be undertaken. Massimo however is convinced the flying taxi will become a reality and is clearly very much looking forward to taking a flight in it. ‘After all,’ he adds with a smile, ‘humankind has always had the dream of taking to the sky, right back to the time of Leonardo da Vinci and his flying machines.’

 

 

Video title

 

 

“Quote”

Video title

small text

heading

text

button

Audi e-tron na gorski cesti. V ozadju modro nebo in oblaki
Audi e-tron na podeželjski cesti. V ozadju travnik

2021-02-audi-Preventing-blackouts-with-intelligence-02
2021-02-audi-Preventing-blackouts-with-intelligence-02

Audi e-tron

Popolnoma električen športni terenec, ki se lahkotno giblje po cestah, pa tudi izven utrjenih poti.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik