Biotska raznovrstnost: vsak prispevek šteje

Trajnost je odvisna od številnih majhnih, a pomembnih projektov. Mednje spada tudi naravni habitat za rastlinske in živalske vrste na Audijevi proizvodni lokaciji v Münchsmünstru.

22.09.2021 Avtor: Nadia Riaz-Ahmed  Fotografije: Arhiv Audi

Biologinja Antje Arnold.

Cvetoči travnik na proizvodni lokaciji v Münchsmünstru: Dr. Antje Arnold, tiskovna predstavnica za varstvo okolja pri podjetju Audi, se zavzema za zaščito ogroženih vrst.

 

Poleg Audijevega centra odličnosti za visokotehnološke sestavne dele v Münchsmünstru se razprostira 17 hektarjev veliko zemljišče, kjer so svoj dom našle majhne divje čebele. Šele ko pogledate od blizu, opazite, kako brenčijo od cveta do cveta.

Ob leta 2013 zgrajeni tovarni je Audi ustvaril naravni habitat za rastlinske in živalske vrste. Zaščita biotske raznovrstnosti na tej in drugih lokacijah je majhen, a pomemben del okoljskih prizadevanj znamke Audi, ki želi do leta 2050 postati ogljično nevtralno podjetje. Pri tem se podjetje osredotoča na celotni življenjski cikel svojih izdelkov: od zmanjšanja izpustov CO2 v dobavni verigi; zaveze k doseganju ogljično nevtralne proizvodnje do leta 2025; zagotavljanja najnižje možne ravni izpustov v fazi uporabe; do odgovornega recikliranja sestavnih delov ob koncu življenjske dobe avtomobila.

Video title

“quote”

Celovit pogled na trajnost

Za trajnostno delovanje je treba razmišljati celostno: trajnost je v središču vseh dejavnosti podjetja Audi. Pozorno spremljamo celotno vrednostno verigo in se osredotočamo na štiri stebre: dobavno verigo, proizvodnjo, uporabo vozil in recikliranje. Okoljski program Mission:Zero je del stebra, ki pokriva proizvodnjo. Do leta 2050 bodo vse Audijeve proizvodne lokacije delovale ogljično nevtralno, zaradi vse večjega pomanjkanja vode in slabšanja kakovosti pitne vode v industrijskih regijah pa si podjetje Audi prizadeva tudi za učinkovitejše procese in vodne cikle v proizvodnih obratih.

Čebela srka nektar iz cveta.

Čebela srka nektar iz cveta. Na Audijevi proizvodni lokaciji v Münchsmünstru živi najmanj 100 različnih vrst čebel.

Biologinja Antje Arnold.

Biologinja Antje Arnold je odgovorna za vse pobude za biotsko raznovrstnost pri podjetju Audi. Med njene naloge spada tudi ozaveščanje o tej problematiki.

"Biotska raznovrstnost je temeljni vidik človekovega obstoja."

 

 

“Biotska raznovrstnost je temeljni vidik človekovega obstoja,” trdi dr. Antje Arnold. Biologinja in tiskovna predstavnica za varstvo okolja pri znamki Audi skrbi za vse pobude za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so združene v Audijevem okoljskem programu Mission:Zero. Leta 2015 se je Audi pridružil nemški pobudi Biodiversity in Good Company (Biotska raznovrstnost v dobri družbi) in se s tem zavezal zaščiti biotske raznovrstnosti. Antje Arnold večine svojega delovnega časa ne preživi v naravi, temveč na konferencah z Audijevimi zaposlenimi. Ena od njenih nalog je namreč ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti med zaposlenimi.

"
Biotska raznovrstnost je temeljni vidik človekovega obstoja.
"

Dr. Antje Arnold

small text

heading

text

button

Biotska raznovrstnost je več kot zgolj raznolikost vrst. “Po eni strani gre za raznolikost ekosistemov. Samo v Evropi poznamo več kot 270 takšnih habitatov. Če človek spremeni samo en vidik, se spremeni celoten ekosistem,” pojasni Antje. “Vendar je tudi raznolikost vrst ključnega pomena.” Enako pomembna pa je tudi genska raznolikost znotraj posamezne vrste. Če na svetu ostane le še nekaj bengalskih tigrov, bo to nekega dne privedlo do križanja med primerki, ki so si v sorodstvu, in tako bo vrsti grozilo izumrtje. Genska raznolikost namreč živim bitjem omogoča, da se prilagodijo na spremembe v okolju.

small text

heading

text

button
Rdeči mak.

Rdeči mak poskrbi za barvni kontrast sredi travnika. Kraj je vsekakor barvit: tukaj raste 160 vrst cvetlic.

Svetlo škrlatna barva polja je pritegnila čmrlja.

Svetlo škrlatna barva polja je pritegnila čmrlja. Habitat v Münchsmünstru je zaščiteno okolje za različne živali in rastline.

V Münchsmünstru seveda ni bengalskih tigrov, je pa danes tam 160 vrst cvetlic in 100 vrst divjih čebel. Za primerjavo: v naravnem rezervatu bi našli med 110 do 120 vrst divjih čebel. “Odkrili smo nekaj vrst čebel, ki so na tem območju že dvajset let veljale za izgubljene. Med njimi je na primer mali zemeljski čmrlj, ki ga na Bavarskem ali ob vznožju Alp že desetletja nismo videli, zato je trenutno uvrščen na rdeči seznam Bavarske kot ‘izumrla' ali 'izgubljena' vrsta.”

Zdrava biotska raznovrstnost koristi tudi ljudem. “To je ekonomska in življenjska osnova za naše preživetje. Biotsko raznovrstnost si lahko predstavljate kot gosto tkano mrežo, v kateri ležimo. Več kot je lukenj, večja je verjetnost, da bomo padli skoznjo,” nam slikovito opiše biologinja. Toda prav ljudje smo tisti, ki s svojimi dejanji najbolj škodimo biotski raznovrstnosti. Primer tega so podnebne spremembe. “Za mnoge vrste so nekatera območja nenadoma postala prevroča. Ne uspejo se dovolj hitro preseliti in umakniti pred vročino,” pravi Antje. “Vse kar počnemo, vpliva na biotsko raznovrstnost, ki tiho umira. Če ne bomo dovolj pozorni, tega sploh ne bomo opazili.”

“Quote”

 

 

Video title
Biologinja Antje Arnold v stiku z naravo.

Antje Arnold v stiku z naravo. Divje čebele so v zemljo pobočja izvrtale drobne luknje in si v njih ustvarile gnezda.

 

Ko se Antje sprehaja po poljih marjetic in med grmički ter drevesi v Münchsmünstru, ji na obrazu sije navdušenje. Zelo barvito je, saj tu raste veliko različnih rastlinskih vrst, na primer prava lakota, navadni gadovec in navadni pečnik.

“Vsak ukrep za zaščito biotske raznovrstnosti šteje, ne glede na to, kako majhen se zdi na začetku,” pravi. Poleg travnika, suhih površin in potoka tu stojita tudi čebelnjak za avtohtone vrste, na primer navadno čebelo, in hišica za divje čebele, ki so jo zgradili vajenci proizvodnega obrata. Zaščita čebel je še posebej pomembna za naravo in za človeštvo: čebele oprašujejo divje rastline in kmetijske pridelke in tako neposredno prispevajo k preskrbi s hrano. Zaradi intenzivnega kmetijstva čebele ogroža pomanjkanje primernih mest za gnezdišča in krmo, zato so takšni projekti še toliko bolj dragoceni.

"
Biotski raznovrstnosti moramo posvetiti več pozornosti. Ker tiho umira.
"

Dr. Antje Arnold

Hotel za žuželke v Münchsmünstru.

Hotel za žuželke v Münchsmünstru: vrste, kot je zidarska čebela (Osmia adunca), tu odlagajo svoja jajčeca in nabirajo cvetni prah navadnega gadovca (Echium vulgare).

 

Čeprav je Audijevo zemljišče s 17 hektarji relativno majhno, pa ima lahko velik učinek. “Ustvarjamo habitat, kjer se lahko različne živalske vrste nemoteno razmnožujejo. Od tu se potem preselijo naprej na podeželje,” pravi Antje, ki ta prostor razume kot nekakšno porodnišnico.

Da bi dosegli čim večji učinek, se biologinja in člani njene ekipe strateško lotevajo projektov za zaščito biotske raznovrstnosti. Audijeve proizvodne lokacije preverjajo z indeksom biotske raznovrstnosti, kar jim omogoča izdelavo strategije za boljše ekološko ravnovesje in merjenje njene uspešnosti. Bolj kot so projekti z barvitimi cvetličnimi travniki in dvignjenimi gredicami opazni, večja je verjetnost, da bodo zaposleni te ideje odnesli domov in tam nadaljevali poslanstvo biotske raznovrstnosti. Zato bodo v prihodnje tu potekale tudi delavnice in vodeni ogledi. V novem projektu na lokaciji v Ingolstadtu lahko zaposleni že sami vrtnarijo v dvignjenih gredicah. "Ko pomislim na vse, kar lahko skupaj ustvarimo, se mi naježi koža,” še pove Antje.

 

 

“Quote”

Video title

Potok z gosto poraslim bregom.

Raznolikost šteje: Poleg travnikov in suhih površin je na zemljišču tudi potok z gosto poraslim bregom.

Travniška kadulja.

Travniška kadulja ni le lepa na pogled s svojo modrikasto vijolično barvo. Je tudi priljubljen vir hrane za čebele.

2021-08-Sustainability-thumbnail
2021-08-Sustainability-thumbnail

Trajnost električnih avtomobilov – življenjski cikel modela Q4 e-tron

Povsem električni Audi Q4 e-tron je v evropskih in ameriških prodajnih salonih kupcem na voljo kot ogljično nevtralen izdelek. Predstavljamo njegov življenjski cikel in ukrepe, s katerimi zagotavljamo njegovo trajnost.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik