Trajnostnost električnih avtomobilov – življenjski cikel modela Q4 e-tron

Trajnostnega razvoja ni mogoče doseči brez celostnega pristopa. Vozila Audi Q4 e-tron ne odlikuje le lokalna vožnja brez izpustov; evropski in ameriški prodajni saloni ga kupcu izročijo kot ogljično nevtralen izdelek. V članku predstavljamo celotni življenjski cikel modela Audi Q4 e-tron in ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da je povsem električni Audi trajnosten, kolikor je mogoče.

10.08.2021 Avtor: AUDI AG  Fotografije: Arhiv Audi

Štiri faze v življenjskem ciklu avtomobila Audi Q4 e-tron

Štiri faze v življenjskem ciklu avtomobila Audi Q4 e-tron.

 

Življenjski cikel avtomobila Audi Q4 e-tron je razdeljen na štiri faze:

1. dobavna veriga > 2. proizvodnja vozil > 3. faza uporabe > 4. recikliranje.

Pri družbi Audi v ospredje postavljamo trajnostni vidik naših avtomobilov od samega začetka njihove življenjske dobe, zato že v dobavni verigi in fazi proizvodnje uvajamo različne ukrepe za znižanje okoljskih vplivov. Dober primer je uporaba električne energije iz obnovljivih virov v proizvodni tovarni v nemškem mestu Zwickau. Tovarna potrebe po električni energiji delno pokrije z lastno elektrarno, ki deluje na zemeljski plin, vsa energija, ki je dodatno pridobljena pri zunanjih ponudnikih, pa je stoodstotno obnovljiva.

Kljub vsem ukrepom v dobavni verigi in pri proizvodnji avtomobila Audi Q4 e-tron pa se izpustom CO2 ni mogoče v celoti izogniti. Neizogibni izpusti se izravnajo s projekti za varstvo podnebja, še preden vozilo konča v rokah kupcev. Od tega trenutka dalje se začne naslednja ključna faza življenjskega cikla avtomobila: uporaba. Kot povsem električni avtomobil Audi Q4 e-tron ne povzroča lokalnih izpustov CO2. Še več; kupci lahko s polnjenjem svojega električnega avtomobila z izključno zeleno energijo znatno izboljšajo njegov ogljični odtis v fazi uporabe. Ker konvencionalna energetska mešanica vsebuje tudi energijo iz neobnovljivih virov, Audijevi in Volkswagnovi trgovci kupcem ponujajo rešitve za polnjenje z zeleno energijo prek podjetja Elli v Nemčiji ter različnih ponudnikov v drugih regijah.

Ko pride Audi Q4 e-tron do konca svoje življenjske dobe, pa to še zdaleč ni konec naših trajnostnih prizadevanj. Veliko priložnosti je predvsem na področju ponovne uporabe baterij.

 

Dobavna veriga

Pozorno spremljamo tudi skladnost dobavne verige z našimi vrednotami. Naše glavne prioritete so zmanjšanje izpustov CO2, skrbno ravnanje s surovinami in družbena odgovornost. Oddelek nabave uporablja različne ukrepe, kot sta ocena o trajnostnem poslovanju (Ocena S) in program dobavne verige Audi CO2. Ocena S (več podrobnosti najdete na spletni strani www.s-rating.audi (stran je v angleščini) služi kot zavezujoče merilo pri izbiri dobaviteljev – Audi sodeluje izključno s tistimi, ki ustrezajo našim družbenim, okoljskim in poslovnim kriterijem.

Proizvodnja učinkovitih baterij zahteva velike količine energije. Dobavna veriga zato predstavlja skoraj polovico (približno 46 %) celotne energije, potrebne za proizvodnjo električnega vozila. Podobna količina energije se porabi v fazi uporabe. Zaradi dosledne elektrifikacije modelov znamke Audi predstavlja ogljični odtis baterije pomemben delež vseh izpustov v dobavni verigi. Leta 2025 bo dobavna veriga v povprečju predstavljala približno 25 odstotkov vseh izpustov v življenjskem ciklu vozil Audi.

Že leta 2018 smo začeli s programom 'Audi CO2 v dobavni verigi', v katerem smo skupaj z dobavitelji določili ukrepe za zmanjšanje izpustov. Dobavitelji so na primer zavezani, da bodo pri energetsko intenzivni proizvodnji baterijskih celic uporabljali izključno zeleno električno energijo.

Dobavna veriga je grafično predstavljena s simboli

Za Audi sistematično trajnostno delovanje pomeni celovit pristop do okolju prijaznih procesov in družbeno odgovornih delovnih pogojev. Osrednjo vlogo pri tem igra naša globalno razvejana dobavna veriga.

 

Znamka štirih krogov je naredila pomembne korake tudi pri uporabi in predelavi materiala, ki je po naravi energetsko intenziven in povezan z visokimi izpusti CO2. AUDI AG je prvi proizvajalec avtomobilov, ki je prejel certifikat Aluminium Stewardship Initiative. Certifikat potrjuje, da snovne tokove za trajnostno pridobivanje aluminija vodimo v skladu s standardom ASI.

Poleg tega zaradi ohranjanja naravnih virov pri izdelavi sestavnih delov vse pogosteje uporabljamo reciklate – materiale iz recikliranih odpadkov. Audi Q4 e-tron vsebuje tudi do 27 sestavnih delov iz recikliranih materialov, eden takšnih je na primer montažni nosilec, ki mora izpolnjevati še posebej stroge zahteve glede svojih mehanskih lastnosti. V notranjosti se reciklirani materiali uporabljajo za izolacijo in tesnjenje. Tudi številne vidne površine, denimo talne obloge ali deli podloge v prtljažnem prostoru, so narejene iz recikliranih materialov. Tkanino Puls sestavlja približno 50 odstotkov recikliranih materialov v kombinaciji z umetnim usnjem, za sedežne prevleke iz tega blaga pa se z zahtevnim postopkom v prejo predela okrog 26 kosov 1,5 litrskih plastenk PET. Končni rezultat je tkanina, ki po videzu in otipu dosega enake standarde kakovosti kot tradicionalno blago za prevleke.

Video title

“quote”

Predaja vozil kupcem v prodajnih salonih v EU in ZDA

Da bi učinkovitost naporov za znižanje izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov razumeli v širšem kontekstu, pripravljamo oceno življenjskega cikla vozil Q4 e-tron. Ocena življenjskega cikla (Life Cycle Assesment, LCA), ki jo pregledajo in potrdijo neodvisni strokovnjaki, postane izhodišče ukrepov za zmanjšanje okoljskih vplivov in optimizacijo potenciala v celotnem življenjskem ciklu vozila.

Ogljični odtis modela Audi Q4 e-tron v dobavni verigi in fazi proizvodnje zmanjšujejo prej omenjeni ukrepi v proizvodnji vozil in baterij. Izpusti, ki jih trenutno kljub veljavnim ukrepom ni mogoče preprečiti, se izravnajo z ogljičnimi krediti v projektih za varstvo podnebja. Ti so certificirani v skladu z mednarodnimi programi, kot so Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) ali Gold Standard. To pomeni, da kupci od trgovca prejmejo neto ogljično nevtralna vozila.

“quote”

Proizvodnja vozila

Audi Q4 e-tron izdelujejo v Volkswagnovi tovarni v saškem mestu Zwickau. Najsodobnejši obrat je še dodatno optimiziran za zmanjševanje svojega vpliva na okolje. Tovarno v Zwickauu z zeleno energijo delno oskrbuje podjetje VW Kraftwerk GmbH. Energija, ki prihaja iz hidro, vetrnih in sončnih elektrarn, je certificirana s strani nemškega združenja TÜV.

Proizvodnja modela Audi Q4 e-tron je ogljično nevtralna. Del potrebe po električni energiji tovarna pokrije z obnovljivimi viri energije družbe Volkswagen Naturstrom s certifikatom TÜV. Električna energija prihaja predvsem iz hidroelektrarn, pa tudi iz vetrnih in sončnih parkov v Nemčiji in sosednjih državah. Preostali del energije tovarna Zwickau pridobiva v lastni toplarni, ki deluje na zemeljski plin. Izpuste CO, ki nastanejo v toplarni in pri uporabi zemeljskega plina v nadaljnjih proizvodnih procesih, nadomeščamo z ogljičnimi krediti mednarodnih projektov za varstvo podnebja, certificiranimi v skladu z zahtevnimi merili standardov, kot sta ‘Gold Standard' in ‘Verified Carbon Standard’.

Najsodobnejše industrijske hale tovarne Zwickau so zgrajene v skladu z novim nemškim zakonom o energetski učinkovitosti stavb in opremljene s tehnologijo, ki lahko samodejno uravnava porabo električne energije, vode in toplote glede na potrebe. Tehnični ukrepi tako v lakirnici kot drugje zmanjšujejo porabo enega največjih proizvodnih virov, zemeljskega plina.

small text

heading

text

button

Prikaz predaje vozila iz tovarne stranki s simboli

Kupec pri prevzemu vozila prejme potrdilo o ogljično nevtralnem izdelku.

small text

heading

text

button

“Quote”

 

 

Video title
Prikaz predaje vozila iz tovarne stranki s simboli

Kupec pri prevzemu vozila prejme potrdilo o ogljično nevtralnem izdelku.

 

Predaja vozil kupcem v prodajnih salonih v EU in ZDA

Da bi učinkovitost naporov za znižanje izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov razumeli v širšem kontekstu, pripravljamo oceno življenjskega cikla vozil Q4 e-tron. Ocena življenjskega cikla (Life Cycle Assesment, LCA), ki jo pregledajo in potrdijo neodvisni strokovnjaki, postane izhodišče ukrepov za zmanjšanje okoljskih vplivov in optimizacijo potenciala v celotnem življenjskem ciklu vozila.

Ogljični odtis modela Audi Q4 e-tron v dobavni verigi in fazi proizvodnje zmanjšujejo prej omenjeni ukrepi v proizvodnji vozil in baterij. Izpusti, ki jih trenutno kljub veljavnim ukrepom ni mogoče preprečiti, se izravnajo z ogljičnimi krediti v projektih za varstvo podnebja. Ti so certificirani v skladu z mednarodnimi programi, kot so Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community and Biodiversity Standard (CCB) ali Gold Standard. To pomeni, da kupci od trgovca prejmejo neto ogljično nevtralna vozila.

Faza uporabe

Ko kupec prevzame svoj Audi Q4 e-tron, poleg čistega voznega užitka dobi tudi priložnost, da vozi tako rekoč brez izpustov. Predpogoj je, da baterijo dosledno polni z elektriko iz obnovljivih virov – električna mobilnost je navsezadnje zelena le toliko, kolikor je zelena energija, ki jo uporablja. Glede na to, da vozniki približno vsak drugi cikel polnjenja opravijo doma, Volkswagnova hčerinska družba Elli nemškim lastnikom okolju prijaznega modela Audi Q4 e-tron ponuja zeleno rešitev: elektriko, proizvedeno iz 100-% obnovljivih virov energije.

Znamka štirih krogov ponuja tudi rešitve za polnjenje avtomobila Audi Q4 e-tron na daljših potovanjih. V okviru skupnega podjetja IONITY ustvarjamo omrežje za hitro polnjenje na avtocestah v petindvajsetih evropskih državah. V bližnji prihodnosti bo ob glavnih prometnicah na voljo 400 ultra hitrih polnilnic, ki ponujajo 100-odstotno obnovljivo električno energijo (trenutno jih je že več kot 340).

 

 

Možnost polnjenja z zeleno elektriko

Ključ do vožnje skoraj brez izpustov: polnjenje izključno z obnovljivo električno energijo doma in na poti.

 

Recikliranje

Ko Audi Q4 e-tron konča svojo življenjsko dobo, so njegove baterijske celice še vedno dovolj zmogljive, da jih je mogoče ponovno uporabiti v različnih aplikacijah. Dober primer je skupni projekt podjetij Audi in EnBW, ki odslužene baterije (t.i. 'second life' baterije) uporablja za shranjevanje električne energije, proizvedene iz vetrnih turbin ali fotovoltaičnih sistemov, kar pomeni, da jih ob ustvarjenem presežku energije ni treba izklopiti iz omrežja. Poleg tega lahko odslužene baterije kot hranilniki električne energije zagotavljajo potrebno energijo v infrastrukturi za hitro polnjenje ob raznih dogodkih in prireditvah, neodvisno od zmogljivosti lokalnih omrežij.

“Quote”

Video title

Proces recikliranja baterije

Dragocene surovine v litij-ionskih baterijah se lahko v veliki meri reciklira in ponovno uporabi pri izdelavi novih baterij.

 

Ko baterije ne morejo več opravljati naloge shranjevanja energije, se z najsodobnejšimi postopki reciklaže posamezne surovine predela in uporabi pri izdelavi novih baterijskih celic. V ta namen se uporablja pilotna tovarna za recikliranje litij-ionskih baterij v Salzgitterju. S sedanjim postopkom tovarna iz baterij pridobi približno 70 odstotkov surovin (kobalta, litija, niklja, aluminija in grafita), dolgoročno pa je predvidena še višja stopnja recikliranja – 97 odstotkov.

Celostno in premišljeno
Celostno in premišljeno

Celostno in premišljeno

Da bi čim prej dosegli okoljske cilje, ki smo si jih zadali, pozorno spremljamo okoljske vplive na vsakem koraku življenjskega cikla naših izdelkov.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik