Davčne ugodnosti službenih električnih vozil

Noveli Zakona o DDV in Zakona o dohodnini z začetka leta sta uvedli nekatere nove davčne ugodnosti za službena električna vozila, zaradi katerih sta njihov nakup in uporaba lahko ugodnejša od vozil na klasičen pogon. Pogledali smo, katere so te ugodnosti, koliko prihrankov prinašajo in pokazali praktični primer. Pri pripravi članka nam je pomagal dr. Slavko Ažman, vodja oddelka poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija.

23.06.2022 Avtor: Porsche Slovenija  Fotografije: Arhiv Audi

Audi Q4 e-tron

 

»Namen sprememb je pospešiti prehod na električno mobilnost v Sloveniji, saj ugotavljamo, da naša država žal pri tem ni najbolj uspešna. Po moji oceni imamo odlične strategije, se pa počasi udejanjajo. Ob tem bi poudaril, da je promet edini sektor, na katerem izpusti naraščajo, zato opozarjamo, da bi bilo smiselno narediti res odločne ukrepe. Eni od takih so davčni ukrepi, nekateri so zdaj sprejeti in jih zelo pozdravljamo. Tudi v drugih državah so se izkazali za učinkovite,« na začetku našega pogovora poudari dr. Slavko Ažman, ki vodi tudi delovno skupino za davke pri Sekciji za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije in je soavtor državne strategije za področje alternativnih goriv v prometu.

Video title

“quote”

Finančne ugodnosti za podjetja pri službenih električnih avtomobilih:

• odbitek DDV (za poslovno rabo službenega električnega vozila),
• 40-odstotna investicijska olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod,
• ničelna boniteta za uporabo službenega električnega avtomobila.

“quote”

audi-q4-social-1

Pravica podjetij do odbitka DDV ob nakupu električnega avtomobila

»Glavna sprememba, od katere si največ obetamo, je možnost uveljavljanja odbitka vstopnega davka na dodano vrednost (DDV). Do zdaj je bilo za osebna vozila to možno le, če jih je podjetje uporabljalo za točno določene dejavnosti, kot so dajanje vozil v najem, avtošole, taksi službe in podobno, po novem pa to velja tudi za baterijska električna vozila, in sicer za vse dejavnosti«, pojasnjuje dr. Ažman.

Novela Zakona o DDV, ki velja od januarja 2022, z novim členom 66.b tako uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nakupu motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), ne glede na to, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja. Izpolnjena morata biti le naslednja pogoja:

 • motorno vozilo je brez ogljičnih izpustov (to pomeni, da ugodnost velja za baterijska električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride);
 • vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov.

Vendar pozor, pravica do odbitka DDV se nanaša le na poslovno rabo električnega avtomobila, za neposlovno uporabo pa mora podjetje plačevati davek. Neposlovna raba je uporaba službenega vozila v zasebne namene, kamor šteje tudi pot v in iz službe.

small text

heading

text

button

dr. Slavko Ažman, vodja oddelka poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija

Dr. Slavko Ažman, vodja oddelka poslovnega upravljanja pri Porsche Slovenija

 

Kako podjetje obračunava poslovno in neposlovno rabo, pojasni dr. Ažman: »Ob uveljavitvi novele zakona je bilo nekaj dilem glede uporabe v poslovne in neposlovne namene. Na koncu je nastal kompromis, zapisan tudi v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je dovolj jasen in je podjetjem olajšal postopek obračuna. Na začetku se je pričakovalo, da se bo popravke delalo mesečno, zdaj pa je v Pravilniku določeno, da se popravek obračuna letno. Konec leta se pogledajo kilometri, ki jih je službeni električni avtomobil naredil v enem letu in odštejejo kilometri po potnih nalogih. Razlika velja za neposlovno rabo. Število teh kilometrov se potem pomnoži s postavko za povračilo potnih stroškov in na to se obračuna DDV, ki ga mora plačati podjetje. Ta davek je povsem neodvisen od vrednosti avtomobila in višine odbitega vhodnega DDV, tako da se splača podjetjem narediti izračun.«

Kolikšen je DDV za osebno rabo službenega električnega vozila? Davčno osnovo določajo dejansko prevoženi kilometri (za neposlovno rabo) in najvišja neobdavčena višina povračila stroškov prevoza na službenem potovanju na prevožen kilometer. Po trenutno veljavni uredbi za povračilo stroškov se za vsak kilometer uporabe službenega električnega vozila za osebne namene v davčno osnovo za obračun DDV vključi 0,37 evra. Z upoštevanjem davčne stopnje do zneska do popravka DDV pridete tako, da število zasebnih kilometrov pomnožite z 0,081 evra.

small text

heading

text

button
Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron

Ali se podjetju splača uveljaviti odbitek DDV ali ne, je odvisno predvsem od dveh dejavnikov, še pove dr. Ažman: »To je od vrednosti električnega avtomobila – višja kot je njegova vrednost, višja je višina odbitega DDV - in od tega, koliko se službeni avtomobil uporablja v zasebne namene.« Natančneje, odbitek DDV se manj splača uveljavljati pri cenejših električnih avtomobilih in če se veliko uporablja v zasebne namene.

»V vsakem primeru pa je možno uveljavljati odbitek vstopnega DDV tudi od vseh povezanih storitev,« še doda dr. Ažman. Poleg olajšave pri nakupu vozila se namreč lahko pravica do odbitka DDV uveljavlja tudi pri:

 • polnjenju,
 • nakupu tekočin in maziv,
 • nabavi nadomestnih delov ter dopolnilne opreme,
 • nakupu storitev, tesno povezanih s tem.

Popravek vstopnega davka je mogoč celo za električna vozila, ki so bila kupljena že pred uveljavitvijo sprememb Zakona o davku na dodano vrednost. Pri tem se upošteva petletno obdobje uporabe vozila, od katerega se odštejejo dnevi pred uveljavitvijo zakona (21.1.2022).

Primer popravka
 • Nakup e-vozila v vrednosti 70.000 € na dan 1.12.2021
 • Davčna osnova: 57.377,04 €
 • 22 % DDV: 12.633,96 €
 • Popravek DDV-ja na dan: 12.622,96 / 365 / 5 = 6,92 €
 • 55 dni od 1.12.2021 do 21.1.2022
 • Popravek: (5 x 365 - 55) x 6,92 € = 12.269,16 €

“Quote”

 

 

Video title

Ničelna boniteta za uporabo službenega električnega avtomobila

Pomembna sprememba je tudi ukinitev bonitete za zasebno uporabo službenega električnega vozila, določena v noveli Zakona o dohodnini (z dopolnjenim 43. čl.). To pomeni, da službeno električno vozilo ne povečuje osnove za dohodnino zaposlenega, ki to vozilo uporablja. Za primerjavo, za vozilo, ki ima motor z notranjim zgorevanjem, davčna stopnja sicer ostaja nespremenjena in znaša 1,5 odstotka vrednosti avtomobila na mesec.

»V tem primeru je bil glavni cilj spodbujanje uporabe teh vozil. Če ima podjetje vozila brez izpustov, se nam zdi smiselno, da se spodbuja njihova uporaba. Da ne prihaja do tega, da se zaposleni, ki jim pripada službeno vozilo, v prostem času vozijo z vozili z motorjem z notranjim zgorevanjem,« ob tem pojasni še dr. Ažman.

Primer izračuna plačila dohodnine in prispevkov za uporabo dizelskega vozila v vrednosti 70.000 evrov.
  Vrednost vozila Davčna stopnja  
Boniteta 70.000 € 1,50 % 1.050 €

 

  Stopnja Osnova Mesečno Letno
Prispevki zaposlenega 22,10 % 1.050 € 232,1 €  
Dohodnina 45 % 817,95 € 368,1 €  
Zaposleni skupaj     600,1 € 7.201,15 €
         
Prispevki podjetja 16,1 % 1.050 € 169,1 € 2.028,5 €

Izračun velja za zaposlenega v najvišjem plačnem razredu (45%).

 

Skupni prihranek uporabe službenega električnega vozila namesto dizelskega za zaposlenega v najvišjem plačnem razredu je pri avtomobilu v vrednosti 70.000 evrov približno 600 evrov mesečno oziroma 7.200 evrov letno. Nekaj prihrani tudi delodajalec, in sicer nekaj manj kot 170 evrov mesečno (2.028 evrov letno).

audi-q4-social-42

 

Olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod

»Tretji ukrep pa je nova olajšava za vlaganja podjetja za digitalno preobrazbo in zeleni prehod. Po novem lahko podjetje 40 odstotkov neto vrednosti vlaganj v trajnostno mobilnost uveljavlja kot davčno olajšavo. To ne pomeni, da se za 40 odstotkov vrednosti investicije zmanjša davek, ampak si podjetje s to olajšavo zniža davčno osnovo in posledično plača manjši davek na dobiček za podjetja,« še pojasni dr. Ažman.

Ob tem je treba omeniti, da olajšava velja za električne avtomobile, pa tudi za polnilne postaje, sončne elektrarne in hranilnike energije. Olajšava je mogoča tudi pri lizingu, vendar le, če gre za nakup s finančnim lizingom, pri nakupu z operativnim lizingom pa ne.

Za konec dr. Slavka Ažmana povprašamo še, kako v avtomobilskem sektorju ocenjujejo nove olajšave in za kaj si še prizadevajo. »Izredno veseli smo, da so se te spremembe uveljavile in upam, da bodo ostale. Bo pa treba storiti še več, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali kot država in se tudi mednarodno obvezali. Želimo si ne le, da bi bilo električno vozilo ekonomsko smiselno, kar načeloma je že zdaj, če gledamo skozi njegovo celotno življenjsko dobo, ampak da bi bil tudi nakup enako enostaven. Tu imam v mislih predvsem poenostavitev in pohitritev postopkov za uveljavljanje subvencij ter ostalih finančnih olajšav in spodbud. Želimo si predvsem, da sistem postane predvidljiv. Že dolgo si prizadevamo za digitalizacijo postopkov, dobro pa bi bilo tudi celovito prenoviti sistem finančnih spodbud, ki trenutno poteka prek Eko sklada. Trenutni vir financiranja finančnih spodbud za nakup električnih vozil ni ravno najbolj primeren, saj je kriterij pri Eko skladu povečanje energetske učinkovitosti. Mislimo, da bi bil primernejši vir financiranja Podnebni sklad, v katerem se zelo namensko zbirajo sredstva za boj proti podnebnim spremembam iz emisijskih kuponov.«

 


 

Zakonodaja:

 

 

“Quote”

Video title

Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron

Vse za e-mobilnost na enem mestu
Vse za e-mobilnost na enem mestu

Vse za e-mobilnost na enem mestu

Pri podjetju Porsche Slovenija in pri znamki Audi vas lahko na poti v bolj zeleno prihodnost podpremo s celovito ponudbo e-vozil in vseh storitev ter izdelkov znamke MOON, ki jih potrebujete za e-mobilnost in energetsko samooskrbo. Zdaj na enem mestu vrhunskamobilnost.si.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik