Strategija trajnostnega razvoja

Usihanje virov, uničevanje okolja, podnebne spremembe in rast prebivalstva – to so izzivi, s katerimi se bodo morali soočiti družba, politika in gospodarstvo. Da bi pripomogli k ustvarjanju trajnostne prihodnosti, z našimi partnerji sodelujemo pri ohranjanju naravnih virov in izogibanju onesnaževanju okolja ter pri prevzemanju družbene odgovornosti.

6.03.2020 Avtor: Audi Team  Fotografije: Arhiv Audi

Črno-bela slika vetrnih turbin za elektriko, postavljene v morju.

Naš oddelek za strategijo trajnostnega razvoja nadzira izvajanje ukrepov na posameznih poslovnih področjih in skrbi za usmeritev strategije trajnosti. Med njegovimi nalogami so komuniciranje in poročanje, razvijanje strategije ter upravljanje z deležniki. Najmanj dvakrat letno poroča odboru za trajnostni razvoj – ki je tudi celotni upravni odbor podjetja Audi. Ta oddelek sestavlja tudi usmerjevalni odbor za trajnostni razvoj, katerega cilj je zagotavljanje medsektorskega upravljanja strateških ukrepov na področju trajnosti. Tako Audijev upravni odbor kot produktni vodje, med katerimi so prav tako člani uprave, sprejemajo odločitve na podlagi predlogov oddelka za strategijo trajnostnega razvoja.

Pri Audiju smo zavezani načelom Splošne deklaracije človekovih pravic, Mednarodne organizacije dela, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Deklaracije o okolju in razvoju iz Ria de Janeira ter Konvencije Združenih narodov o boju proti korupciji. Pridružili smo se tudi pobudi ZN za globalni dogovor.

S svojim trajnostnim delovanjem pomembno prispevamo tudi k uresničevanju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Cilji trajnostnega razvoja

Audi največ prispeva k doseganju naslednjih petih ciljev trajnostnega razvoja: cilj 8 – ‘dostojno delo in gospodarska rast’, cilj 9 – ‘industrija, inovacije in infrastruktura’, cilj 11 – ‘trajnostna mesta in skupnosti’, cilj 12 – ‘odgovorna poraba in proizvodnja’ ter cilj 13 – ‘podnebni ukrepi’. Strategijo podjetja smo uskladili z ugotovitvami in na njihovi podlagi oblikovali ustrezne referenčne točke za naš trajnostni program.

“We only create things that can become real in some form. The technology has to exist to make the concept feasible.”

Christian Bolognesi, Italdesign spokesman

The Pop.Up Next concept doesn’t herald a flying car per se, but a self-driving, self-flying, fully autonomous, electric-powered taxi. It’s designed to operate on a multi-mode principle. Two passengers sit in a capsule, which, for driving purposes, is attached to a four-wheel ground module that is also electric-powered and fully autonomous. For flight mode, the capsule is autonomously detached from the ground module, then attached to an eight-rotor air module or drone capable of vertical take-off.

Audi e-tron sportback z odprtim prtljažnikom, v katerega moški nalaga zaboje zelenjave. Slikano v mestu

Video title

Cilji iz leta 2018

“Verjamemo, da morajo odnosi z zaposlenimi, strankami, partnerji in širšo družbo temeljiti na zaupanju. Naš cilj je napraviti mobilnost posameznika trajnostno. Na ta način ustvarjamo dodano vrednost za vse”

Peter F. Tropschuh, vodja strategije trajnostnega razvoja pri Audiju
Dve stopinji

Zavezani smo ciljem za trajnostni razvoj in podnebnim ciljem Združenih narodov, zlasti cilju segrevanja za največ dve stopinji iz pariškega podnebnega sporazuma.

Do leta 2025

Izvajanje programa skladnosti Together4Integrity (Skupaj za integriteto oz. poštenost) v vseh podjetjih skupine.

Od sredine leta 2019

Uvedba ocene trajnosti (ocena S) pri neposrednih dobaviteljih.

Upravljanje z deležniki

Odnos z ustreznimi deležniki je osrednji vidik naše strategije trajnostnega razvoja, sodelovanje z njimi nam daje pomemben zagon za dolgoročno delo na področju trajnosti. S pomočjo različnih orodij za upravljanje deležnikov želimo njihove interese in potrebe podrobno spoznati, in tako svoje odločitve še bolj uskladiti z njihovimi pričakovanji.

Stalni pogovori z njimi nam pomagajo prepoznati glavne okoljske teme in naš pristop k trajnosti še izboljšati. Preko različnih oblik dialoga, osebnih pogovorov in drugih načinov komunikacije z njimi aktivno sodelujemo pri ključnih vprašanjih.

Pomembnost

Pri določanju najpomembnejših trajnostnih vprašanj nam pomagajo deležniki. Kupci, dobavitelji, nevladne organizacije in analitiki redno ocenjujejo pomembnost področij ukrepanja ter njihov širši družbeni, ekološki in gospodarski vpliv. Presojajo pa tudi o ciljih Združenih narodov za trajnostni razvoj, h katerim lahko avtomobilska industrija največ prispeva.

Matrika pomembnosti

Rezultati naših pogovorov z deležniki so vključeni v analizo pomembnosti različnih okoljskih vprašanj. Od leta jih 2012 predstavljamo v obliki matrike, ki jo redno posodabljamo in razširjamo. Rezultati nam služijo kot podlaga za dolgoročno delo na področju trajnosti, ne le pri določanju ključnih poudarkov poročila, temveč tudi pri izpopolnjevanju strategije trajnostnega razvoja.

small text

heading

text

button

“quote”

Trust is key

But how would I feel if I actually were in a real, electric battery-powered drone flight with no pilot in sight? ‘I’m sure people won’t trust an autonomous flying machine 100 per cent straight away – even though we already fly around the world in airliners on autopilot,’ Stefano Mancuso, the co-ordinator of Italdesign’s electric and electronic architecture project unit, tells me. ‘But by the time the flying taxi becomes a reality – say, by 2030 – we’ll all be very used to using autonomous cars. And, anyway, when the taxi’s in the air, there’ll always be human support at hand – there’ll always be someone passengers can talk to in a control centre who’ll be able to take remote control, if needs be.’ So, I invite an honest, quick-fire, one-word answer: would Stefano go up in the flying taxi? ‘Yes,’ comes the immediate reply. ‘I would. I won’t be on the first flight, though, as our CEO’s already signed up for that!’

Massimo Martinotti, head of mobility solutions, Italdesign

small text

heading

text

button

The journey is the reward

The company has already conducted a flight in public, at Drone Week in Amsterdam last year – but using a 1:4 scale model. The flight module accurately placed a passenger capsule on the ground module, which then drove from the test grounds autonomously. This proved the effectiveness of the Airbus coupling system and its locking and latching functionality. The air module currently rests on legs to make docking easier, but it’s envisaged that such legs would not be required by the time the concept reaches production.

To make the project with full-sized versions viable, more powerful batteries than those that exist today would be required, and Airbus is currently working on developing such technology. Noise is another issue, and reduction of the high-pitched whirring familiar to anyone who has witnessed even a small drone in flight is being sought. Italdesign is working with Audi to develop battery and electric-motor technology for the ground module – an area in which Audi’s engineers have already proven highly competent, as the recent launch of the e-tron SUV testifies. Therefor an Audi engineer is also based with the Italdesign team in Italy.

small text

heading

text

button

“It’ll take a while for the drones to arrive in great numbers – maybe by 2030.”

Massimo Martinotti, head of mobility solutions, Italdesign

So, let’s assume that the technology can be developed to make the flying taxi operate safely, all legislative issues can be successfully resolved, and the public is happy not only to travel in such a vehicle but also to live in a city with them flying overhead. How might it all work in practice, and by when might it happen? ‘It’ll take a while for the drones to arrive in great numbers – maybe by 2030,’ explains Massimo. ‘We estimate that there could be 200,000 to 300,000 of them in operation all over the world by then, and several thousand could be deployed in a city like London. We envisage that, to start with, they’d operate in strict air corridors only, perhaps flying from the airport and landing on a tower downtown. But, in the long term, it may be possible to open up the sky and give them more freedom.’


While the current model is being designed to have a short, cross-city range, Massimo surmises that, as technology advances, it may even be possible for longer journeys to be undertaken. Massimo however is convinced the flying taxi will become a reality and is clearly very much looking forward to taking a flight in it. ‘After all,’ he adds with a smile, ‘humankind has always had the dream of taking to the sky, right back to the time of Leonardo da Vinci and his flying machines.’

 

 

Video title

 

 

“Quote”

Video title

Audi e-tron pred hišo, iz katere izstopa ženska. V ozadju zelena drevesa.
Audi e-tron na robu jezera ob sončnem vzhodu. V ozadju ženska, ki pogleduje čez jezero, ki je tudi na sliki.

“Trajnostnega razvoja ne moreš doseči sam”
“Trajnostnega razvoja ne moreš doseči sam”

“Trajnostnega razvoja ne moreš doseči sam”

Marco Philippi ima pri družbi Audi zelo pomembno vlogo: kot direktor strateške nabave je odgovoren za vzpostavitev trajnostne dobavne verige. Sodelovanje z več kot 14.000 dobavitelji predstavlja velik izziv, ki kliče po inovativnih rešitvah.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik