Celosten pristop k trajnostni mobilnosti

Vrhunske mobilnosti ni brez trajnostnega razvoja – to je zaveza znamke Audi. Strokovnjaki, kot sta dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel, skrbno preučujejo dobavne verige in izdelke ter prispevajo k preobrazbi podjetja Audi v smeri bolj trajnostne premijske mobilnosti.

21.12.2022 Avtor: Benjamin Seibring  Fotografije: Robert Fischer

Audi Q4 e-tron se pripelje mimo vhoda v futuristično dvonadstropno stavbo v obliki kocke. Ob polnilnem središču Audi charging hub v Nürnbergu je urejeno parkirišče. V ravni vrsti z izrazito črno kovinsko fasado stavbe so na šestih točkah razporejene polnilnice za električna vozila.

 

Audi Q4 e-tron se ustavi na polnilni točki 1. Iz njega izstopi dr. Johanna Klewitz, vodja trajnostne dobavne verige pri znamki Audi, in na vozilo priklopi polnilni priključek. Tam jo že čaka kolega Malte Vömel, projektni svetovalec za strategijo razogljičenja. Ni naključje, da sta se sestala prav tu. Vsak v svojem oddelku namreč skrbita za preoblikovanje znamke Audi v bolj trajnostnega ponudnika mobilnosti, polnilno središče Audi charging hub pa je kraj, ki predstavlja številne pomembne vidike trajnostne strategije. Koncept polnjenja, ki je bil v Nürnbergu uveden kot pilotni projekt, se že razširja z novimi polnilnimi središči po Nemčiji in Evropi. Stranke lahko vnaprej rezervirajo polnilne postaje z visoko močjo (HPC), čas med polnjenjem pa preživijo v približno 150 kvadratnih metrov velikem luksuznem salonu.

 

Video title

“quote”

Vhod v polnilno središče Audi charging hub v Nürnbergu.
Stranke med polnjenjem svojih električnih vozil v polnilnem središču lahko uživajo ob kavi in prigrizkih v salonu. Na zaslonih na dotik lahko tudi od blizu doživijo program za trajnostni razvoj pri znamki Audi.
Svetovalec za strategijo razogljičenja Malte Vömel pred polnilnim središčem Audi charging hub.
Malte Vömel, svetovalec za strategijo razogljičenja pri znamki Audi, polnilno središče vidi kot enega od številnih pristopov, ki znamko in njene izdelke naredijo trajnostne skozi celoten življenjski cikel.

“quote”

 

Trajnostno delovanje zavezujoče za vsa partnerska podjetja


Pri nabavi je trajnostni vidik zelo pomemben, zato je Audijev nabavni oddelek temo trajnostnega razvoja trdno zasidral v svojo strategijo in dejavnosti. "Moja ekipa je zadolžena za ustvarjanje pozitivnih učinkov za ljudi in okolje," pravi dr. Klewitz, ki se je oddelku Audi Procurement pridružila leta 2016 in zdaj skupaj z ekipo strokovnjakov razvija in izvaja programe, ukrepe in pobude za bolj trajnostne dobavne verige. Pri družbi Audi to vključuje več kot 14.000 partnerskih podjetij različnih velikosti v več kot 60 državah.

 

Njihovo delo temelji na treh stebrih. Glavni poudarek je namenjen ljudem – Audi opredeljuje jasne standarde za pogoje dela pri svojih dobaviteljih. Drugi steber so inovacije. Tehnološki dosežki, kot je umetna inteligenca, pomagajo pri boljšem spremljanju dejavnosti in ukrepov v dobavnih verigah. Tretji steber je okolje. "Audi je že leta 2018 začel izvajati program za zmanjševanje izpustov ogljika v dobavni verigi za sisteme zaprte zanke, povečal delež recikliranih materialov in uporabo zelene energije. Z ekipo smo vzpostavili tudi trajnostno oceno, ki je zavezujoča za vse partnerje. Sem spadajo standardi, kot so varnost pri delu ali okoljevarstveni ukrepi. Pozitivna trajnostna ocena je osnovni pogoj, da lahko podjetja prejemajo Audijeva naročila," pove dr. Klewitz.

 

 

2022-12-Celosten_pristop-9Znamka Audi je zavezana pariškemu podnebnemu sporazumu in si je za cilj zadala neto ogljično nevtralnost1 za svoja vozila po celotni vrednostni verigi do leta 2050. Srednjeročni cilj je do leta 2030 zmanjšati ogljični odtis na model za 40 %. Dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel s svojima ekipama in številnimi drugimi strokovnjaki skrbita za celovit trajnostni koncept, ki bo pripomogel k uresničitvi teh ambicioznih ciljev.

 

 

Tu nastopi delo ekipe dr. Klewitz: "Osredotočamo se na pregledno posredovanje zahtev, pa tudi na opolnomočenje dobaviteljev. Pri tem se opiramo na različne oblike sodelovanja, ponujamo pa tudi tečaje usposabljanja, ki si jih lahko ogledate v našem informacijskem središču za trajnostno oceno2."

 

"
Moja naloga je uresničevati naše cilje glede izpustov ogljika v celotnem življenjskem ciklu že od prve zamisli o izdelku.
"

Malte Vömel

small text

heading

text

button

small text

heading

text

button
Dr. Johanna Klewitz, vodja trajnostne dobavne verige pri znamki Audi, izstopa iz električnega avtomobila Audi Q4 e-tron.
Dr. Johanna Klewitz, vodja trajnostne dobavne verige pri znamki Audi, skupaj s svojo ekipo in partnerji skrbi za možnosti ogljičnih prihrankov v celotni dobavni verigi za podjetja dobaviteljev po vsem svetu.
Audi Q4 e-tron, parkiran pri eni od polnilnic v polnilnem središču Audi charging hub.
V povsem električnem modelu Audi Q4 e-tron lahko vidimo prve prihranke v obliki primarnih materialov: v notranjosti avtomobila je 27 sestavnih delov narejenih iz recikliranih materialov, sedežne prevleke so na primer iz PET-plastenk.

Zavezani smo k trajnostnemu razvoju

 

"Stranke, ki bodo svoje električne avtomobile polnile v polnilnem središču Audi charging hub, bodo najbolj nazorno doživele našo trajnostno strategijo. Poleg ponudbe visokokakovostnih in učinkovitih električnih vozil razmišljamo tudi o polnilni infrastrukturi in zagotavljanju obnovljivih virov energije," pojasnjuje Malte Vömel, ki pri družbi Audi od leta 2019 skrbi za trajnostni razvoj v izdelčni strategiji.

 

Pri znamki Audi vse faze življenjskega cikla izdelkov preizkušamo in beležimo z indeksom razogljičenja (DKI). Z njim si pomagamo pri uravnavanju in obvladovanju izpustov ogljika vzdolž celotne avtomobilske vrednostne verige. Temelji na analizi življenjskega cikla, ki jo Vömel opiše takole: "V dobavni verigi ogljične izpuste ugotavljamo s pomočjo analiz življenjskega cikla različnih modelov vozil. Na podlagi ustreznih potreb po oskrbi z energijo lahko določimo ogljične izpuste naših proizvodnih obratov. Izpuste ogljika med vožnjo pa izračunamo glede na porabo vozil v obdobju njihove uporabe, pri električnih vozilih je to poraba električne energije. Na koncu tega izračuna vemo, kakšna je analiza življenjskega cikla vozila, kot je na primer Audi Q4 e-tron, od njegovega nastanka vse do konca njegove uporabe."

 

“Quote”

 

 

Video title
Strokovnjaka za trajnostni razvoj dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel se sprehajata po parkirišču pred polnilnim središčem Audi charging hub v Nürnbergu.
Analiza življenjskega cikla vključuje vsa področja. Začne se v dobavni verigi, pri kateri se srečata delovni področji dr. Johanne Klewitz in Malteja Vömla, nadaljuje z obdobjem uporabe vozila do faze recikliranja, v kateri se sestavni deli starega vozila ponovno uporabijo v proizvodnji novih sestavnih delov.

 

Velik potencial prihrankov

 

Pri znamki Audi smo si zastavili ambiciozne cilje, zlasti na področju nabave, da bi izboljšali rezultate trajnostnega delovanja in povečali učinek razogljičenja. Dr. Klewitz na tem področju vidi največji potencial prihrankov: "V dobavni verigi električnih vozil veliko ogljičnih izpustov nastane zaradi proizvodnje baterij, ki zahteva veliko energije in surovin. Naša prednostna naloga je, da se temu zoperstavimo s pomočjo indeksa razogljičenja in izpuste učinkovito zmanjšamo. Preučujemo na primer, kje je mogoče primarne surovine nadomestiti s sekundarnimi. Uporaba sekundarnega aluminija denimo prihrani do 95 odstotkov energije v primerjavi s primarnim aluminijem. Vendar je to le ena od možnosti. Poudarek dajemo tudi recikliranju materialov in zmanjševanju virov, ki se uporabljajo v proizvodnji."

 

Uporaba električnega vozila, kot je Audi Q4 e-tron, predstavlja drugo polovico ogljičnih izpustov v njegovem življenjskem ciklu in je zato prav tako pomembna kot dobavna veriga. Malte Vömel pove, da sta tako skupina Volkswagen kot podjetje Audi prepoznala pomen nabave, shranjevanja in zagotavljanja energije: "Polnilno omrežje Ionity že zagotavlja električno energijo iz obnovljivih virov energije v okviru javnega omrežja hitrih polnilnih postaj. Hčerinsko podjetje skupine Volkswagen Elli ponuja možnosti za nakup električne energije iz obnovljivih virov za polnjenje doma. Vendar pa zelena električna energija ni na voljo za vse postopke polnjenja. Zato Audi sodeluje s proizvajalci energije, da bi pospešil povečanje obnovljivih virov energije. V okviru teh sodelovanj se po Evropi gradijo nove vetrne in sončne elektrarne s ciljem, da bi do leta 2025 v omrežje oddali več kot pet teravatnih ur električne energije."

 

"
Naši glavni vzvodi so recikliranje v sistemu zaprte zanke in jasne zahteve za izboljšanje trajnostnega delovanja partnerskih podjetij.
"

Dr. Johanna Klewitz

 

 

“Quote”

Video title

Polnilno središče Audi charging hub je dokaz teh prizadevanj. Vozila, ki se polnijo tukaj, električno energijo črpajo iz tako imenovanih električnih kock, v katerih odrabljene baterije služijo kot hranilniki energije. "Razvojna vozila niso preprosto zavržena, temveč so razstavljena na sestavne dele. Njihove baterijske celice dobijo drugo življenje," pojasnjuje Vömel. Električna vozila se šele uveljavljajo na trgu in mnoga od njih so trenutno šele na začetku svojega življenjskega cikla. V bližnji prihodnosti zato ni pričakovati velikega števila baterij, ki jim je potekla življenjska doba v električnih vozilih. Vömel na tem področju vidi srednjeročni razvoj: "V naslednjem desetletju pričakujemo velik val vozil, ki jih bo mogoče vključiti v postopke recikliranja. Cilj je, da do takrat pripravimo ponudbe za nadaljnjo uporabo in na koncu recikliranje baterij."

 

Kakšno vlogo pa imajo pri programu trajnostnega razvoja stranke? Dr. Johanna Klewitz opozori na ljudi, ki jo obkrožajo v polnilnem središču Audi charging hub: "Zanje naša trajnostna strategija postane izkušnja – tukaj lahko izvedo več o tem, s kakšno električno energijo dejansko polnijo svoje vozilo in kakšni materiali so vgrajeni vanj."

 

 

1 Audi neto ogljično nevtralnost obravnava kot stanje, v katerem se po izčrpanju drugih možnih ukrepov za zmanjšanje izpustov CO₂, ki jih povzročajo izdelki ali dejavnosti Audija in/ali trenutno neizogibnih izpustov CO₂ v okviru dobavne verige, proizvodnje in recikliranja vozil Audi, zagotovi vsaj kvantitativna kompenzacija s prostovoljnimi in globalnimi projekti za odstranjevanje CO₂ iz ozračja. V fazi uporabe vozila, to je od trenutka, ko je vozilo dostavljeno kupcu, se proizvedeni izpusti CO₂ ne upoštevajo.

2 Vsebina spletne strani na povezavi je v angleščini.

Strokovnjaka za trajnostni razvoj dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel hodita proti vhodu v salon v polnilnem središču Audi charging hub.
Dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel razmišljata o novih možnostih zmanjšanja izpustov. Eden od načinov je izboljšanje polnilne infrastrukture in povečanje virov zelene električne energije za električna vozila.
Stopnice, ki vodijo do zgornjega salona v polnilnem središču Audi charging hub.
Primer takšnih prizadevanj je polnilno središče Audi charging hub, v katerem odrabljene baterije električnih avtomobilov omogočajo začasno shranjevanje zelene energije iz omrežja in iz sončnih celic na polnilnih točkah.
Strokovnjaka za trajnostni razvoj dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel na balkonu salona v polnilnem središču Audi charging hub.

Znamka Audi je zavezana pariškemu podnebnemu sporazumu in si je za cilj zadala neto ogljično nevtralnost za svoja vozila po celotni vrednostni verigi do leta 2050. Srednjeročni cilj je do leta 2030 zmanjšati ogljični odtis na model za 40 %. Dr. Johanna Klewitz in Malte Vömel s svojima ekipama in številnimi drugimi strokovnjaki skrbita za celovit trajnostni koncept, ki bo pripomogel k uresničitvi teh ambicioznih ciljev.

Življenjski cikel modela q4 e-tron
Življenjski cikel modela Q4 e-tron

Trajnostnost električnih avtomobilov – življenjski cikel modela Q4 e-tron

Predstavljamo življenjski cikel povsem električnega modela Audi Q4 e-tron in ukrepe, s katerimi zagotavljamo njegovo trajnost.

Preberite več
2020-01-AudiLab_newsletter_01
2020-01-AudiLab_newsletter_01

Novičnik

AudiLab Slovenija

Enkrat mesečno iz naše online revije AudiLab Slovenija pripravljamo izbor zanimivih člankov o inovacijah, e-mobilnosti, trajnostnem razvoju, doživetjih, življenjskem slogu, Audi športu in posebnih ponudbah iz našega prodajnega programa. Naročite ga v svoj e-nabiralnik.

Naročam novičnik